top of page
1.png
1 Polder-Jeugdplek

Marilore Aertssen

Is er nog ruimte voor de jongeren? Waar kunnen de jongerengroepen terecht voor een ongedwongen tijd te midden van de natuur? In dit projectvoorstel wordt een stukje weide naast een oude boerderij in het gehucht Rapenburg omgevormd tot een  polder-jeugdplek. De bedoeling is om een plaats...

3.jpg
3 Gorilla Bibliotheek

Emile Bouckaert

Een bibliotheek heeft een grote impact op het sociale leven van een dorp. Het is een plek voor ontmoeting, maar ook van rust. De Gorilla bibliotheek zit zo in elkaar dat ze op de schaal van het dorp Doel, maar ook van de bibliotheekbewoners is ontworpen! Doel is een kleine gemeenschap, de dorpsbibliotheek...

5.png
5 Doelpoort

Mattias Bruyneel

Het project Doelpoort speelt in op het toerisme in Doel.  Dat zal met het herstel van de veerverbinding Doel-Lillo en het doortrekken van het traject van de Waterbus, zeker via het water sterk toenemen. Het project focust zich op het verwelkomen en het wegwijs maken van de toeristen in Doel en...

7.png
7 Rustig Herbouwen Seniorie

Anton De Meyer

Vanuit de bewoners van tehuizen en woonzorgcentra komt vaak één en dezelfde klacht: eenzaamheid. Dat is voor meeste mensen die er verblijven het grootste probleem. De familie komt bijvoorbeeld niet meer zo vaak op bezoek en het dagelijkse leven van deze senioren bestaat uit het wachten op dat...

9.jpg
9 Meet Me At The Garage / Meet & Workplace

Joline De Wilde

De garageboxen bevinden zich in een zone van Doel die autovrij zal worden en plaats zal maken voor wandelaars en fietsers. Hierdoor zullen de boxen hun oorspronkelijke functie verliezen en...

11.jpg
11 Nieuw Doel & Centrum Doolen

Laurens Decoster

Een ecologisch Nieuw Doel wordt naast het bestaande Doel aangelegd in de laatste fase van de herontwikkeling. De Doolen wordt het nieuwe centrum, een hub van de gemeenschap...

13.jpg
13 Doel Woonbos / Collectief Wonen 

Kato Desmet

Doel moet weer wonen. 
Na de lange periode van onzekerheid moet er in Doel weer plaats worden gemaakt om normaal te wonen, te werken en te leven. Door middel van het...

15.png
15 Het Doelhuis

Justine Diercxsens

Ankerplek tussen verleden en toekomst. Doel leeft! Dankzij het Doelhuis krijgen de inwoners een uitvalsbasis voor de coördinatie van het masterplan en de herontwikkeling van het dorp. Deze tegenhanger van het Havenhuis in Antwerpen, biedt plaats aan het verleden, het heden...

17.jpg
17 Het Dijkhuis / Mutual Point

Ewout Ennaert

Het Dijkhuis is gelegen in de jachthaven van Doel, tussen de twee dijken, en dient als informatie- en startpunt voor de omgeving. Het is geënt op een voor de hele streek erg belangrijk element: de dijk, behoeder tegen overstromingen, karakteriserend voor het landschap, ook vandaag de dag...

19.jpg
19 Creative Open Bio - Maakplaats

Pieter Frantzen

Het Biofablab is gevestigd in een verouderde hangar aan de rand van Doel. Deze voormalige schuur bevindt zich links van de Engelsesteenweg, schuin achter De Doolen, in het groene deel op de kaart van Doel...

21.jpg
21 Residentie Voor Senioren / Pastorij

Lauren Goedertier

De residentie voor senioren bevindt zich in de oude pastorij en is kleinschalig en huiselijk opgevat. Ze biedt plaats aan senioren die licht-zorgbehoevend zijn maar nog zelfstandig kunnen functioneren...

cirkelbeeld.jpg
23 Doeldak ECO - Wijk

Emma Herregods

Wanneer het dorp Doel na tal van architecturale injecties gerevitaliseerd is, kan in het gebied ten noorden van de Engelsesteenweg een nieuwe woonzone toegevoegd worden. Dat kan best in de vorm van een eco-wijk (ecologische wijk). De wijk oriënteert zich naar het zuiden om optimaal te profiteren...

25.jpg
25 Indruk Der Verleden Woningen

Linde Redant (2017-2018)

De confrontatie met afgebroken woningen uit het dorp roept twee triggerende vragen op. Hoe moeten we omgaan met hetgeen verdwenen is? Hoe kunnen we op een tactvolle wijze nieuwe woningen...

27.jpg
27 Symbiose / Woonproject

Bram Pauwels

Project Symbiose staat voor een bouwconcept waarbij een symbiose ontstaat tussen oud en nieuw. De bestaande woningen die zich bevinden binnen een woonblok maken deels plaats voor nieuwe volumes waar wonen en werken kunnen samengaan in de vorm van woning- en atelierunits...

29.jpg
29 Getijdelijk Shipspotters Platform

Dean Peeters

Dit project speelt in op het groeiend fenomeen ‘shipspotting’: het observeren en fotograferen van schepen en het verwonderende, haast artistieke aspect van de scheepvaart. Jaarlijks varen...

31.jpg
31 Bewoond Kunstencentrum

Corneel Potemans

Aangezien het dorp Doel nu al een gemeenschap met tal van creatieven en kunstenaars, focust EXPOnentieel DOEL zich op de groei van Doel als kunsten-gemeenschap. Het project, gelegen in het kleinste onbewoonde bouwblok tussen de Parkstraat en de Vissersstraat, bestaat uit een tweeluik...

33.jpg
33 Doelland Markt / Pioniersmarkt

Tom Sneyders

Doelland markt is een overdekte markthal, gelegen in de oorspronkelijke parochiezaal, waar bezoekers en bewoners van Doel en omstreken lokale producten kunnen kopen en consumeren...

35.jpg
35 Gedefinieerde Leegte &   Co-Housing

Mara T'Joen

Dit voorstel focust op de aanwezige leegtes in Doel die onder andere zijn ontstaan door het wegnemen van gebouwen. Moeten we deze leegtes behouden of niet? Er zijn twee van de vele mogelijke...

37.jpg
37 Doel - Hallen / Kunst & Kleinhandel

Andreas Van Kerckhoven

Een plaats waar interactie mogelijk is tussen de inwoners en de bezoekers van Doel. Op de hoek van de Havenweg en de Vissersstraat wordt het project Doel-hallen gesitueerd...

39.jpg
39 Paardenschuur

Emilie Van De Walle (2017-2018)

Het vasculair stelsel is een grote potentie voor Doelland. Dat concept diende als startpunt. Doelland is een gevoelig gebied, met een beperkte draagkracht. Een trage mobiliteit draagt bij aan de ontwikkeling van deze streek als stil gebied. Binnen de macrovisie zijn reeds routes voor wandelaars uitgestippeld...

41.png
41 Grenspark Bezoekerscentrum

Joris Vandenhaute

Aan het kruispunt van de Hooghuisstraat en de Engelsesteenweg ligt de oude meisjesschool met haar klooster en kapel. Het geheel wordt dé poort naar de polders en het Grenspark Groot Saeftinghe (GGS-park). De gebouwen hadden vroeger...

43.jpg
43 Sluiscafé / Wonen Met Cultuur

Lennert Verbrugge

Het doel van dit project is om een connectie te vormen tussen kunstenaars, bewoners van een bouwblok en de gemeenschap. Het Sluiscafé moet een plaats zijn waar kunstenaars onder elkaar hun ideeën...

45.jpg
45 Infopunt Zoetenberm

Ward Merchiers (2017-2018)

In het kader van het hedwige-prosperpolder project zijn er vele veranderingen in het landschap voorzien. Er worden bijvoorbeeld nieuwe natuur en overstromingsgebieden aangelegd die een belangrijke ecologische functie hebben. Eén van de vele aanpassingen is tevens de bouw...

47.jpg
47 Communitytoolbox / Interpersoonlijk Wonen

Ferre Vander Elst

De herintroductie van interpersoonlijke relaties is waar het in dit project om draait. Elk woonblok in Doel wordt omgevormd tot een woongemeenschap met een semipublieke tuin aan de hand...

2.jpg
2 Markt Van 't Zilte

Elise Bonny

De Markt van ’t Zilte brengt de regionale landbouwers rond Doel samen en biedt hen ondersteuning. Dat gebeurt door een plaats te voorzien waar zij hun unieke streekgebonden producten rechtstreeks kunnen verkopen aan de consument voor een eerlijke prijs. De landbouwproducten uit de streek...

4.png
4 L'Arche De Doel / Creche

Camille Brutsaert

L’arche de Doel is een project dat een bijzondere aandacht heeft voor de kinderen in Doel. 
De eerste fase van het concept omvat een grote buitenspeelruimte die bijna even groot is als het dorp. Deze ruimte wordt gecreëerd door grootschalige dieren die ontworpen worden als...

6.png
 6 Doel Punt Shelters

Tine De Fleurquin

Het ontwerp bestaat uit een reeks van in grootte verschillende shelters (schuilplaatsen) voor wandelaars en fietsers die de Doelland-regio komen ontdekken. Een klein dak boven je hoofd is dan af en toe welkom. De overdekking is een eenvoudige vorm die gecreëerd wordt door verschillende portieken...

8.jpg
8 Leefhoek Ontmoetingsruimte

Isabelle De Pauw

Op het hoekperceel tegenover de kerk, gelegen op de kruising van de Camermanstraat en de Hooghuisstraat, voorzien we een plek waar iedereen terecht kan. Een plek voor ontmoeting en ontspanning voor alle leeftijden in de kern van het dorp. Een plaats waar de dorpsgemeenschap leeft...

10.jpg
10 Graffitihall

Jonas De Brauwer

Dit project is een voorstel voor de herontwikkeling van enkele voormalige percelen tegenover het ontmoetingscentrum De Doolen tot een sociale handelsruimte. De openbare hal fungeert in eerste plaats als passage tussen De Doolen aan de Engelsesteenweg, de Visserstraat en...

12.jpg
12 Pionierwoning Basecamp

Anouk Depaepe

De pionierswoning is de start voor de ontwikkeling van het vernieuwd wonen in Doeldorp. In het oud gemeentehuis worden twee pioniersgezinnen gehuisvest. Een gemeentehuis is altijd al een belangrijke schakel geweest in een dorp of stad en op deze manier kan het terug een belangrijke functie krijgen...

14.jpg
14 De Leefstraat / Schipperscommunity

Michiel D'Haese

Het concept van de Leefstraat zoekt een innovatieve benadering van de typische brede straten in Doel. Deze brede ruimten dreigen immers ingenomen te worden door auto’s, parkings en verkeer...

16.jpg
16 Meat & Bread / Slager & Bakkerij

Heiderik Dierick

Meat & Bread is een project dat draait rond het proces van het maken en verkopen van vlees en brood in Doeldorp, met als uitgangspunt te kunnen voorzien in de dagelijkse (basis)behoeftes...

18.png
18 Restauratie En  Herbestemming Hooghuis

Stéphanie Fabry

Bistr’HAUT & Exp’HAUT is een project waarbij het Hooghuis, een beschermd monument en zeer waardevol maar bedreigd bouwkundig erfgoed, volledig gerestaureerd zal worden...

20.jpg
20 Imkerij Met Bloemenweides / De Bijeneter

An Gelan

De leefbaarheidsberm in Doel biedt een opportuniteit voor het ondersteunen, onderzoeken en versterken van het lokaal ecosysteem. Bijen spelen daarin een belangrijke rol. Ze zijn van levensbelang...

22.jpg
22 Bli'ven Staen Uitkijktoren

Arne Hamal 

Voorstel om door middel van een architecturale ingreep de jachthaven nauwer te betrekken in het stedelijk en toeristisch weefsel. Nu er eindelijk zekerheid is omtrent de toekomst van het dorp, heeft Doel een duidelijke plek nodig om het gemeenschappelijke gevoel van trots...

24.jpg
24 Revitalisatie Van Een Klooster

Katja Lorencic

Het Oude Klooster in Doel is erkend als waardevol erfgoed (inventarislijst) maar heeft desondanks dat statuut toch erg te lijden gehad onder de golf van vandalisme die Doel kende...

26.jpg
26 Doelsteen / Baksteen Als Verbinder

Eva Demulder

De link tussen de haven en Doeldorp wordt tastbaar De aarde die vrij zal komen bij het graven van het nieuwe dok voor de havenuitbreiding, kan gedoneerd worden aan de lokale gemeenschap van Doel...

28.jpg
28 De Glazen Schuur In Dialoog

Victor De Smet (2017-2018)

De Prosperhoeve was een uniek landbouwcomplex opgericht in 1846 door Hertog Prosper Lodewijk van Arenberg. Hij ligt op de grens met Nederland en was door zijn omvang grensoverschrijdend...

30.jpg
30 Nano / Koeltorenverblijf

Joris Putteneers (2016-2017)

Evenaar het theater van het authentieke polderlandschap op hoogte.
Inspiratie voor dit project kwam door een fascinatie voor zwaluwnesten. Het concept wordt vormgegeven door een behoefte aan eenheid met het omringende landschap. Het is een onderzoek naar...

32.jpg
32 Doelbaken / Fietspunt Als GGS-Poort

Malic Sermeus

Het project Doelbaken bendrukt Doel als een belangrijke toegangspoort voor het Grenspark Groot Saeftinghe (GGS) dat weldra wordt ontwikkeld in de regio rond het Verdronken land...

34.jpg
34 Kernplein - Spreeksteen

Sven Tassaert

Ontwerpend onderzoek naar het herontwikkelen van twee hoekpercelen tot veelzijdige bouw-enveloppes waarbij de originele rooilijn wordt ingesnoerd. De kop van de Vissersstraat werpt zich als gevolg hiervan op als een efemeer plein. Hiertegenover bakent de centrale gevel van De Doolen het ruimtelijk canvas...

36.jpg
36 ECO - EDU - Boerderij

Van Hooreweder Nand

De aanleg van de leefbaarheidsberm biedt nieuwe mogelijkheden. Eén daarvan is de oprichting van een verblijfplaats voor dieren. Deze verblijfplaats strekt zich helemaal uit in de lengte, langs de dijk. Het is de ideale plaats voor een eco-edu-boerderij. Door dieren op en rond de berm te laten grazen en ze op een...

38.jpg
38 Bio - Landbouwcampus

Silvio Palombo (2016-2017)

Nieuwe campus voor bio-landbouw. In de capmus is er plaats voor praktijkgerichte auditoria. Ook wordt er plaats voorzien voor verschillende serres, waarin men aan tuinbouw kan doen...

40.jpg
40 Multidisciplinair Research Center

Jeffa Vandecasteele

‘Doel onderzoek’t is een project waarbij een onderzoekscentrum wordt ondergebracht in twee aanpalende schuren, gelegen aan het begin van de Engelsesteenweg in Doel...

42.jpg
42 Voetstuk Voor Nieuwe Bewoners

Manu Vandewalle

Op dit moment (2018) is er in Doel nergens een plaats waar de bewoners hun boodschappen kunnen doen. Daarom wordt er een nieuwe winkelplek voorzien. In het woonblok gelegen tussen...

44.jpg
44 Woontoren / Compact Dwelling

Geraldine Vlaeminck

De op te richten woontoren wordt als herkenningspunt van het nieuwe Doeldorp voorzien. De toren, die hoger is dan de torenspits van de kerk van Doel (37 meter),  symboliseert de toekomst...

46.png
46 The Purpose / Hotel

Cedric Vandenberghe

Dit idee behelst een nieuw hotel voor Doel. Vroeger waren er al verschillende hotels in Doel, waaronder het hotel/restaurant ‘In de jagersrust’ op de hoek van de Pastorij- en de Scheldemolenstraat. The Purpose situeert zich t.o.v. het voormalig hotel In de jagersrust aan de overkant van de dorpskern op de hoek...

48.jpg
48 Groene Parking / Mobiliteit en Busstop

Morgane Knockaert (2016-2017)

Het dorp Doel kan weer groeien door de woonfunctie te stimuleren. Bestaande woningen worden behouden en de woningen die nog te restaureren vallen, worden gerestaureerd. Nieuwbouw is zeker...

bottom of page