top of page

16

MEAT & BREAD / SLAGER & BAKKERIJ

HEIDERIK DIERICK

Meat & Bread is een project dat draait rond het proces van het maken en verkopen van vlees en brood in Doeldorp, met als uitgangspunt te kunnen voorzien in de dagelijkse (basis)behoeftes van de lokale inwoners. Een lekker en gezond vers brood en een mals stukje vlees of goed beleg: daar blijf je voor thuis! De site voor deze vlees- en broodwinkel bevindt zich op het kruispunt van de Pastorijstraat met de Vissersstraat en is dus heel centraal gelegen in Doeldorp, waardoor hij voor iedere bewoner makkelijk bereikbaar is. De straatgevels van het gebouw worden behouden en wit geschilderd. Enkel de graffiti van kunstenaar Randell op de gevel van de Vissersstraat wordt behouden, zodat deze als een soort van herkenningspunt fungeert en tegelijk ook een herinnering blijft aan het recente verleden van Doel. Meat & Bread staat voor een slagers- en bakkersatelier, waarbij er een grote oppervlakte binnen de slagersafdeling voorzien is voor de verwerking en verhandeling van het pré-salé vlees. Dat wordt bijgevolg het hoofdproduct. Daarnaast wordt er ook een workshopruimte voorzien die toegankelijk is via de gemeenschappelijke tuin. Die kan zowel gebruikt worden door de kinderen van de kinderopvang (zie n°4, Camille Brutsaert) om bakkerijsessies te volgen, alsook door andere geïnteresseerde groepen. Het verlengde van de workshopruimte mondt uit in een overdekte plaats met zicht op de gemeenschappelijke tuin die kan fungeren als collectieve eetplaats of picknick ruimte. Het pand is niet alleen voorzien van een productieafdeling, maar ook van een grote winkelruimte die zowel toegankelijk is vanaf de straat als via de gemeenschappelijke tuin.

Beeld 1: Doel Meat & Bread

Via de binnenplaats kan er suggestief verwezen worden naar wat er zich afspeelt ‘achter de schermen’ door inkijk te creëren in de koelcel waar de karkassen van geslacht vee hangen.
Om een aangename werkomgeving te scheppen, wordt er gebruik gemaakt van raampartijen in de schuine sheddaken die de ruimte voorzien van de nodige lichtinval.
In eerste instantie zal dit project bijdragen tot de heropleving van de kleine zelfstandige ondernemer die wil voorzien in de basisnoden van de lokale bevolking, maar die anderzijds ook over de dorpsgrenzen heen zijn hoofdproduct, het pré-salé vlees en ambachtelijke bakkersproducten, wil verdelen en verkopen. Op termijn kan Meat & Bread zijn afzetgebied uitbreiden van lokaal naar regionaal en mogelijk ooit zelfs nationaal. De interactie tussen de winkelruimte en de ateliers wordt versterkt door de raampartijen die een inkijk geven op het verwerkingsproces binnen in de ateliers en dus al een beleving op zich vormen. Op die manier wordt de klant rechtstreeks betrokken bij het volledige proces, van karkas of deeg tot het eindproduct. In eerste instantie zal dit project bijdragen tot de heropleving van de kleine zelfstandige ondernemer die wil voorzien in de basisnoden van de lokale bevolking, maar die anderzijds ook over de dorpsgrenzen heen zijn hoofdproduct, het pré-salé vlees en ambachtelijke bakkersproducten, wil verdelen en verkopen. Op termijn kan Meat & Bread zijn afzetgebied uitbreiden van lokaal naar regionaal en mogelijk ooit zelfs nationaal. De interactie tussen de winkelruimte en de ateliers wordt versterkt door de raampartijen die een inkijk geven op het verwerkingsproces binnen in de ateliers en dus al een beleving op zich vormen. Op die manier wordt de klant rechtstreeks betrokken bij het volledige proces, van karkas of deeg tot het eindproduct.

Beeld 2: Doel Meat & Bread
Beeld 3: Doel Meat & Bread
Beeld 4: Doel Meat & Bread
bottom of page