top of page

14

DE LEEFSTRAAT / SCHIPPERSCOMMUNITY

MICHIEL D’HAESE

Het concept van de Leefstraat zoekt een innovatieve benadering van de typische brede straten in Doel. Deze brede ruimten dreigen immers ingenomen te worden door auto’s, parkings en verkeer wanneer het wonen in Doel weer opleeft. Een andere aanpak van die straatruimte kan de typologie, de kleine schaal van de oude woningen en het woonmodel herdenken.
Twee grote groene zones kunnen met elkaar verbonden worden door de tussenliggende straat autoluw te maken. Daardoor komt er ruimte vrij voor groen, ontmoeting en samenleving in een veilige omgeving. Aan de ene kant wordt de straat beëindigd met een buurtschuur, een ruimte zonder specifiek doel die de bewoners zelf kunnen invullen. De andere kant wordt begrensd door een leefhuis. Dat is een beschutte publieke leefruimte waar de buurt kan samenkomen. Tussen deze gemeenschapsruimtes worden woningen, kortverblijven en een internaat voor de schippersgemeenschap voorzien. Om het community-gevoel te versterken worden de zichtassen tussen de overliggende ramen vrijgehouden van beplanting. Eén strook staalplaat, kronkelend rond de huizen, zorgt ervoor dat zij fysiek met elkaar verbonden worden. Daardoor ontstaan afdaken, fietsenstalling, bergingen en verhogingen. De afdaken helpen om een zachtere overgang van private naar publieke sfeer te creëren. Ze brengen ook meer geborgenheid in het open straatbeeld.

Beeld 1: Doel De Leefstraat

Doordat de verhogingen een onbepaalde suggestieve functie hebben, is er plaats voor de bewoners om zelf mee hun straat te bepalen, in te richten, te gebruiken en te re-claimen.
De Leefstraat richt zich in de eerste fase op het bouwen van een woonproject voor de schipperscommunity in Doel. De community wordt ondergebracht in een co-housing project. Deze vorm van wonen zorgt ervoor dat het gemis van de partner of ouder kan worden opgevangen door de warmte van een gemeenschap. Op deze manier krijgt Doel, zeer dicht bij de haven gelegen, een belangrijke functie als ‘thuishaven’ voor een varende bevolkingsgroep. De Leefstraat die de groene zones in het centrum van Doel verbindt kan op termijn worden uitgebreid naar de rest van het dorp. Deze aanpak sluit aan op het concept van slow urbanism. Beginnen met een groene zone die op termijn, afhankelijk van het succes, verder kan worden uitgebreid. De nieuwe natuur die in het dorp gecreëerd wordt door de heraanleg van de straten zal ervoor zorgen dat de versnipperde groene plekken in Doel op termijn overlopen in elkaar en dat de grens met het GGS-park minder hard wordt. Het leven in de community zorgt ervoor dat de leegte die momenteel in Doel aanwezig is, opgevuld wordt. Om deze reden kan de schipperscommunity één van de eerste stappen in de heropbouw van Doel zijn. Door het herwerken van bestaande huizen is het mogelijk om het project op een relatief korte periode van vijf jaar te realiseren. Dit project kan zowel ontwikkeld worden door een private projectontwikkelaar als door de overheid, bijvoorbeeld via een sociale huisvestingsmaatschappij.

Beeld 2: Doel De Leefstraat
Beeld 3: Doel De Leefstraat
Beeld 4: Doel De Leefstraat
bottom of page