top of page

01

POLDER - JEUGDPLEK

MARILORE AERTSSEN

Is er nog ruimte voor jongeren? Waar kunnen jongerengroepen terecht voor een ongedwongen tijd te midden van de natuur? In dit projectvoorstel wordt een stukje weide naast een oude boerderij in het gehucht Rapenburg omgevormd tot een polder-jeugdplek. De bedoeling is om een plaats te creëren waar jongeren regelmatig kunnen samenkomen. Dat kan bijvoorbeeld in het kader van een (nieuwe) lokale jeugdbeweging, die zich richt op jongeren van het hele Doelland. De locatie ligt centraal in de polders, tussen de dorpen Doel, Prosperpolder, Ouden Doel, Saeftinghe en Muggenberg en op een boogscheut van het Verdronken land van Saeftinghe. Gelegen in het vlakke polderland biedt de plek mooie vergezichten op het doorlopende platteland en op de ‘skyline’ van de haven en de industrie. De driehoekige structuur van het gebouw verwijst naar de vormgeving van een klassieke tent waardoor een bewuste link naar de jeugdbeweging en de jeugdkampen wordt gelegd. Deze vorm wordt nog verder benadrukt door het gebouw te laten rusten op een geprefabriceerde vlonder, die als fundering werkt. Zo lijkt het project tijdelijk en verplaatsbaar. De polder-jeugdplek is verschillend van een gewoon jongerenverblijf. In het midden van het gebouw situeert zich een serre, geschikt voor het kweken van planten, om zo lerend en experimenterend de landbouw en de natuur te onderzoeken, ervaren en begrijpen. Deze ruimte stimuleert de interactie tussen de jeugd en het omliggende poldergebied.

Beeld 1: Doel Polder-Jeugdplek

Het gebouw bestaat verder uit een leefruimte, een keuken, slaapruimten en sanitaire ruimten. Naast het herbergen van jongerengroepen, of een echte lokale jeugdbeweging in het weekend, kan het project ook dienen voor de organisatie van ‘polderklassen’ of zomerkampen voor leerlingen. Zo wordt de ruimte ook tijdens de week heel efficiënt benut. Het bijzondere aan dit project is dat er wordt gestreefd naar een zelfvoorziening op vlak van elektriciteit en water. Het gebouw is zodanig georiënteerd dat er gedurende de gehele dag zonne- energie opgewekt kan worden d.m.v. zonnepanelen. Via een zonneboiler zal er het hele jaar door voldoende elektriciteit zijn. De schuine zijde van het dak zorgt ervoor dat hemelwater gemakkelijk wordt opgevangen en wordt afgevoerd naar een hemelwaterput. Dat hemelwater wordt opnieuw aangewend voor het poetsen en voor sanitair water, of voor verfrissing in de zomer. Met de nodige filtersystemen zal er ook altijd drinkwater zijn. De polder-jeugdplek is een project dat vanaf vandaag kan worden opgestart aangezien deze organisatie zich niet enkel richt op de inwoners van Doel maar op een breed jong publiek. Toekomstgericht kan de aanwezigheid van een lokale jeugdbeweging, gerelateerd aan de unieke natuur, een aantrekkelijke factor zijn bij de herontwikkeling van Doel. Financieel gezien wordt het project best opgezet vanuit de lokale overheden. Er kan worden ingezet op premies en subsidies voor jeugdbewegingen, vorming en onderwijs. In de gemeente Beveren wordt ook het opvangen van hemelwater van een premie voorzien. Verder zal een lokale organisatie zelf moeten instaan voor het verzamelen van aanvullende middelen, aan de hand van evenementen, eetfestijnen en crowdfundingacties.

Beeld 2: Doel Polder-Jeugdplek
Beeld 3: Doel Polder-Jeugdplek
Beeld 4: Doel Polder-Jeugdplek
bottom of page