top of page

13

DOEL WOONBOS / COLLECTIEF WONEN

KATO DESMET

Doel moet weer wonen.
Na de lange periode van onzekerheid moet er in Doel weer plaats worden gemaakt om normaal te wonen, te werken en te leven. Door middel van het pionierproject Woonbos wordt er plaats gemaakt voor de eerste bewoners van doel.
Woonbos is het eerste woonblok dat binnen het idee van slow urbanism wordt aangepakt, het is dus een eerste ‘injectie’. De nieuwe bewoners zullen zich kunnen huisvesten in het woonblok tussen de Parkstraat, de Vissersstraat, de Camermanstraat en de Pastorijstraat. Dat ligt erg centraal, nabij het parkje, en omvat het oude parochiezaaltje. Het bouwblok in zijn geheel bestaat voor 85% uit woningen. Deze woonunits zijn in het nieuwe concept niet langer toegankelijk via de straat, maar wel via het groene hart van het woonblok. De parochiekring, met zijn gerestaureerde gevel, zal fungeren als een galerij, open voor het publiek. Dit gebouw is wel toegankelijk via de straat waardoor er een poort ontstaat naar het groene hart van het blok. Die omkering van de woningtypologie berust op de gedachte dat een nieuwe woonvorm zich beter kan ontwikkelen rondom een collectieve tuin, een groen bosje waarrond meerdere gezinnen wonen. De straat en het plein worden daardoor niet los gelaten, maar kunnen zich nog meer lenen voor publieke activiteiten die in dit bijzonder dorp sterk aanwezig zullen zijn (toerisme, markten, evenementen).

Beeld 1: Doel Woonbos

Het blok is op de hoeken en tussen enkele woningen door opengewerkt, zodat een fysieke, maar niet per se visuele verbinding wordt voorzien met de groene kern tussen alle woningen. De kern van het woonbos kan je dus bereiken via de groene ‘poorten’ op de hoeken, de publieke poort zijnde de parochiekring en enkele oude dorpspoortjes. Door de dichte bebouwing en de nauwe gangen ontstaan er intieme ruimtes binnen de groene kern waardoor deze open ruimte dient als gemeenschappelijke tuin, een semi-privaat park voor de eerste bewoners en bezoekers. Het monochrome bouwblok aan de parochiekring kan een oriëntatiepunt zijn voor het gehele dorp. De gerestaureerde gevel zal weer tot zijn recht komen en de graffitikunst zal ook in de kijker staan door het contrast met de monochrome, blanco woningen. De oude gevels blijven in hun geheel bestaan en worden op bepaalde plaatsen geperforeerd om daglicht naar achter te trekken.
Hun uniforme uiterlijk dat refereert naar het oude straatbeeld is geen representatie voor de achterliggende woningen. Deze beantwoorden dus niet per se aan de voorliggende gevels. Door de voorziening van pionierswoningen zal de woonconstructie werken als een katalysator voor het groeiende dorp. Hierbij worden in eerste instantie de basisbehoeften voorzien. Daardoor is wonen al heel snel mogelijk in Doel. Door dynamische vormen van samenleven aan te gaan binnen de hechte gemeenschap van de eerste bewoners wordt het bouwblok een woonbos waarin een echte gemeenschap kan wonen.
Voor hen en ook voor buitenstaanders is er in het woonblok plaats voor werk en ontspanning voorzien. Dat door middel van kantoorruimten, ateliers, galerijen…
Doel werkt en leeft, maar bovenal zal Doel weer wonen.

Beeld 2: Doel Woonbos
Beeld 3: Doel Woonbos
Beeld 4: Doel Woonbos
bottom of page