top of page

02

MARKT VAN ‘T ZILTE

ELISE BONNY

De Markt van ’t Zilte brengt de regionale landbouwers rond Doel samen en biedt hen ondersteuning. Dat gebeurt door een plaats te voorzien waar zij hun unieke streekgebonden producten rechtstreeks kunnen verkopen aan de consument voor een eerlijke prijs. De landbouwproducten uit de streek zullen in de toekomst steeds meer op zilte bodems geteeld moeten worden (ten gevolge van de verzilting). Nu reeds zijn er al enkele producenten die hun teelten hebben aangepast aan het zout in de bodem van Doelland. Zij telen bijvoorbeeld suikerbieten, gerst en zeekraal. Ook het runds- en kalfsvlees met de unieke pré-salé smaak is typerend voor de streek. De markt bevindt zich op de contouren van vier vervallen gebouwen in Doel, ter hoogte van de Camermanstraat, en is open naar de straatkant. Dat om een makkelijke bereikbaarheid te bieden aan toeristen en leveranciers van goederen. Tegelijk worden de binnentuinen achter de markt zo behoed voor het lawaai en de drukte. Omdat de constructie aan vernieuwing toe is zal er een nieuw stalen skelet geplaatst worden dat de volledige lengte van het marktgebeuren overbrugt. Op de contouren van de achterbouw van de originele gebouwen zullen zich de overige noodzakelijke functies, zoals sanitair, koeling en opslagruimte bevinden. Voor de open mobiele delen aan de straatkant wordt beroep gedaan op geperforeerde poorten in cortenstaal.

Beeld 1: Doel Markt Van 'T Zilte

De belangrijkste actoren in dit project zijn uiteraard de landbouwers rondom Doeldorp. Zij kunnen zich organiseren in een coöperatief dat de plek beheert. Zij houden de markt open en zorgen voor de aanvoer van producten. De markt zal waarschijnlijk geopend zijn in het weekend, omdat het dorp op dat moment ook heel wat toeristen over de vloer krijgt. Wanneer de markt niet open is, kan de hal overdag wel toegankelijk blijven zodat men er vrij kan vertoeven of andere dorpsactiviteiten kan organiseren (ruilmarkt, expo, feest, picknick). Ook een automaat met verse landbouwproducten zal aanwezig zijn zodat men hier 24/7 lokale producten kan aanschaffen. Ook zonder activiteit kunnen dorpsbewoners en wandelaars er genieten van de rustige binnentuin. ’s Avonds, wanneer de hal gesloten is, zal er licht schijnen van achter de cortenstalen poortelementen om zo van de Markt van ’t Zilte ook in het donker een bijzonder herkenningspunt te maken. Het project situeert zich in de beginfase van de herontwikkeling van Doeldorp omdat de opstart van de Markt van ’t Zilte niet enkel economisch afhankelijk is van de dorpsbewoners. De markt kan namelijk al inzetten op het toerisme dat het dorp momenteel reeds kent. De originele huizen zijn in beheer van de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO). De sloop ervan en de opbouw van het nieuwe project zullen dus ondersteund moeten worden door de Vlaamse Overheid. De landbouwers kunnen in de markt een standplaats huren, via een bijdrage aan de coöperatie, om hun producten te verkopen. Deze bijdrage zorgt ervoor dat de kosten van het project op termijn terugverdiend worden.

Beeld 2: Doel Markt Van 'T Zilte
Beeld 3: Doel Markt Van 'T Zilte
Beeld 4: Doel Markt Van 'T Zilte
bottom of page