top of page

11

NIEUW DOEL & CENTRUM DOOLEN

LAURENS DECOSTER

Een ecologisch Nieuw Doel wordt naast het bestaande Doel aangelegd in de laatste fase van de herontwikkeling. De Doolen wordt het nieuwe centrum, een hub van de gemeenschap en de brug tussen nieuwer en ouder Doel. Nieuw Doel is een plek met de bestemmingen wonen, handel, sport, recreatie en cultuur. Het is een thuis voor de kinderen van de Doelenaars, nieuwe bewoners, havenarbeiders en tijdelijke bewoners. Een experimenteel Nieuw Doel als geluidsbuffer voor het oude deel van Doel, waar de grens tussen straat en polder verdwijnt. Een dichter komende haven vereist slimme ingrepen om de leefbaarheid in Doel te garanderen. De nieuwe ingrepen houden rekening met ‘fall out’, een term voor de geluidsgolven die niet opgevangen kunnen worden door een leefbaarheidsberm. Naast een nieuwe leefbaarheidsberm wordt Nieuw Doel akoestisch ontworpen. De werking van absorberende gevels en een strategische vormgeving en positionering maken Nieuw Doel leefbaar en schermen oud Doel af voor geluidsvervuiling. Nieuw Doel wordt gebouwd ten noorden van de Doolen waardoor dit gebouw het nieuwe centrum wordt. Het wordt nog meer dan nu een brug tussen oud en nieuw en een ontmoetingsplek voor de gemeenschap. Een galerij rondom de Doolen vormt een transparante en uitnodigende afbakening van het gemeenschapscentrum.

Decoster_Laurens_11_finale axometrie-pag

Een wafelstructuur met groendak wordt het canvas voor de gemeenschap waar men de bestaande functies in de Doolen kan uitbreiden. Nieuw Doel wordt ecologisch en duurzaam ontwikkeld. De polderweiden zorgen voor een overgangszone tussen dorp en polders. Nieuw Doel is autoluw en behoudt het rasterpatroon van Doel door het ontwerpen van zichtassen. De nieuwe wooneenheden hebben dezelfde omvang als de woonclusters in Doel en worden rondom een intieme patioruimte gebouwd. De buitengevels worden akoestisch absorberend ontworpen en gaan in dialoog met de publieke ruimte. De gelijkvloerse ruimtes grenzend aan de straat kunnen naar de wensen van de bewoners ingevuld worden als handelsruimte, werkruimte, tentoonstellingsruimte of andere ruimtes die zich richten op het publiek. De ruimtes grenzend aan de intieme patio zijn private woonruimtes. De dakstructuur zorgt voor lichtrijke ruimtes en een leefbaar binnenklimaat. De randvoorwaarden voor een nieuw Doel met als centrum de Doolen zijn de nood aan extra ruimte en extra functies. Dat kan enkel na een heropleving van Doel door de vele voorafgaande injecties die een trage bevolkingstoename stimuleren. Nieuw Doel is een plek voor de kinderen van de nieuwe Doelenaars in de eerste fase, maar ook voor nieuwkomers en toeristen. Nieuw Doel biedt kansen om havenwerkers dichter bij hun werk en de natuur te laten wonen. De haven kan op die manier een voorbeeldfunctie hebben omtrent leefbaarheid voor haar werknemers.

Beeld 2: Nieuw Doel en Centrum Doolen
Beeld 3: Nieuw Doel en Centrum Doolen
Beeld 4: Nieuw Doel en Centrum Doolen
Decoster_Laurens_11_woonwijk vs centrum
Decoster_Laurens_11_wooneenheden.jpg
bottom of page