top of page

26

DOELSTEEN / BAKSTEEN ALS VERBINDER

EVA DEMULDER

De link tussen de haven en Doeldorp wordt tastbaar. De aarde die vrij zal komen bij het graven van het nieuwe dok voor de havenuitbreiding, kan gedoneerd worden aan de lokale gemeenschap van Doel. De inwoners op hun beurt kunnen hiermee een eigen baksteen-productie starten. Een baksteen die lokaal vervaardigd wordt met grondstoffen van eigen streek. Het is een uniek bouwelement, eigen aan het dorp. De baksteen staat voor de verbinding tussen de haven en het dorp Doel. Die link tussen de beide eerder tegenovergestelde partijen wordt tastbaar en vereeuwigd. Het product zal dienen om de gehavende gebouwen opnieuw te reconstrueren en om ook nieuwe structuren te voorzien in het dorp. Het vormt de cohesie tussen het verleden en het nieuwe. Een bouwsteen voor een nieuw Doel. De Doelsteen zal voor het eerst te zien zijn in “gidspunten” die oprijzen doorheen het landschap rondom Doeldorp. Samen vormen ze een landschappelijk netwerk dat bezoekers gidst. Deze gidspunten zijn kleinschalige constructies met elk hun eigenheid, aangepast aan de plek waar ze zich bevinden. Het zijn massieve bakstenen elementen, met intieme vides tussenin. De structuren vervaardigd met de Doelsteen zullen herkenningspunten, rustpunten en uitkijkpunten zijn in het landschap. Het zijn allen pioniersprojecten die het dorp opnieuw verbinden met het omliggende landschap, en het versterken, krachtiger en weerbaarder maken. De schoonheid, de tactiliteit en de mogelijkheden van het bouwmateriaal baksteen zullen prominent naar voor worden gebracht in het pioniersproject door middel van verschillende metselverbanden, stapelmethodes en schakeringen.

Beeld 1: Doelsteen Baksteen

In 2022 zal, naar verwachting en ten vroegste, de start van de graafwerken voor het nieuwe dok plaatsvinden. Voorheen, vanaf 2018 start de onderzoeksfase van het project. Er zullen onderzoeken gebeuren naar de mate van verontreiniging van de bodem. Ook voor de productie van de Doelsteen start een onderzoeksproces: kleitype, samenstelling van de klei, verontreinigingen, milieueffecten van de productie etc. worden onder de loupe genomen vooraleer het ontwerpproces af te ronden. Deze factoren zullen mee het uitzicht van de Doelsteen en van de respectievelijke gidspunt-ontwerpen bepalen. Naast deze onderzoeken worden alle betrokken partijen geïnformeerd over hun mogelijke rol in het project. Een brede samenwerking rond de baksteenproductie wordt beoogd. Wanneer in 2022 de eerste schop in de grond gaat voor de graafwerken aan het dok, kan het productieproces van de Doelsteen vrij snel aangevat worden. De nodige grondstoffen zullen vrijkomen en verplaatst worden naar de uitvoerende steenbakkerij. Wanneer er een kleine oplage beschikbaar is zal de bouw van het pioniersproject starten. Hier krijgen de Doelenaars en omwonenden voor het eerst hun steen te zien en kunnen ze mee bouwen aan het gidspunt. Nadien wordt de Doelsteen geproduceerd al naargelang de vraag. De financiering van dit project komt tot stand door een Landtrust, onder beheer van de overheid. Deze is juridische eigenaar van de bestaande constructies in Doeldorp en heeft daarom het meeste baat bij de heropbouw. Zij zullen de wettelijke eigenaar blijven van de gebouwen en de Doelsteen, maar de lokale bewoners beslissen zelf wat ze ermee willen construeren en hoe ze hun huizen zullen modificeren. Het is een samenwerkingsproject tussen de verschillende partijen.
De haven staat op haar beurt in voor het aanleveren van de grondstoffen. Een sterk symbolisch en fysiek tastbaar gebaar van de overheid en de haven naar de Doelgemeenschap: na jaren van deconstructie en spanningen is het alsnog mogelijk samen te bouwen aan de toekomst.

Beeld 2: Doelsteen Baksteen
Beeld 3: Doelsteen Baksteen
Beeld 4: Doelsteen Baksteen
bottom of page