top of page

23

DOELDAK ECO - WIJK

EMMA HERREGODS

Wanneer het dorp Doel na tal van architecturale injecties gerevitaliseerd is, kan in het gebied ten noorden van de Engelsesteenweg een nieuwe woonzone toegevoegd worden. Dat kan best in de vorm van een eco-wijk (ecologische wijk). De wijk oriënteert zich naar het zuiden om optimaal te profiteren van het zonlicht. De nieuwe woningen worden gewapend tegen de geluidsoverlast van de haven, geluid dat ook voornamelijk uit het zuiden komt. Deze dualiteit is zeer bepalend voor het ontwerp ‘Doeldak’. De wijk bestaat uit meerdere bouwvolumes, ‘daken’ genoemd, die trapsgewijs geplaatst zijn ten opzichte van elkaar. Een ‘dak’ refereert in zijn vorm en materialisatie naar de opslagschuren die kenmerkend zijn voor de regio rond Doel. Onder één dak kunnen twee wooneenheden gehuisvest worden. De zuidkant wordt voorzien van een zandberm, die geluidsabsorberend werkt. Naast geluid zal de zuidkant ook zoveel mogelijk zon absorberen. Bij aanvang is de wijk gericht op jonge koppels of alleenstaanden die willen investeren in een woning. Jonge enthousiastelingen die een betaalbare ecologische woning willen in een ruige maar authentieke polder- en havencontext. De prijs van een eigen woning kan beperkt blijven want men koopt slechts een ‘basisvorm’ onder het Doeldak. Door standaardisatie kan de basisvorm relatief goedkoop vervaardigd worden. De vorm is een compacte drager van noodzakelijke voorzieningen zoals een keuken, een badkamer, een trap, een leefruimte en een slaapkamer.

Beeld 1: Doel Eco-Wijk

Onder het Doeldak wordt een structuur voorzien die uitbreiding van de basisvorm toelaat. Bewoners kunnen naar eigen behoeften en op eigen tempo de uitbreidingsstructuur invullen. Naast een basisvorm en een uitbreidingsstructuur kan iedere inwoner van het Doeldak gebruik maken van een serre die men deelt met mede-Doeldak-bewoners. In dit met glas overdekte deel kunnen buren elkaar ontmoeten en kunnen kinderen, die er na verloop van tijd allicht ook komen, met elkaar spelen. De zuidelijke geluidsberm krijgt een groene invulling. De helling van de berm kan op sommige plaatsen een moestuin worden waar de bewoners samen zorg voor dragen. Dat is gemeenschapsvormend en bovendien een voordeel voor de inwoners zelf. Aan de voet van de berm kan dan weer een aangename publieke ruimte ingericht worden, een wat ruig landschapspark met wilde bloemenweides, hagen, struiken en boomgaarden. Deze kleinschalige landschapselementen dragen zowel bij tot een groenere, diervriendelijke als tot een geluidsluwere omgeving, aangezien ze met geluidsabsorberende elementen werken. Wanneer we dit woonproject situeren op een tijdlijn, kan er zeker binnen de vijf jaar al gezocht worden naar enthousiastelingen voor het nieuwe woonproject.
Aansluitend kan een privé-investeerder starten met de bouw van de ‘Doeldaken’ en de daarin onder te brengen basismodules. Wanneer en hoe de invulling van het uitbreidingsmodel gebeurt, is voor iedere inwoner anders. Op deze manier sluit de eco-wijk Doeldak aan bij de visie van slow urbanism.

Beeld 2: Doel Eco-Wijk
Beeld 3: Doel Eco-Wijk
Beeld 4: Doel Eco-Wijk
bottom of page