top of page
Beeld 2: Doel Gorilla Bibliotheek

03

GORILLA BIBLIOTHEEK

EMILE BOUCKAERT

Een bibliotheek heeft een grote impact op het sociale leven van een dorp. Het is een plek voor ontmoeting, maar ook van rust. De Gorilla bibliotheek zit zo in elkaar dat ze op de schaal van het dorp Doel, maar ook van de bibliotheekbewoners is ontworpen. Doel is een kleine gemeenschap, de dorpsbibliotheek hoeft dus niet groot te zijn. Het idee is daarom om de bibliotheek niet als een apart gebouw te ontwerpen, maar in combinatie met het wonen.
De woning is ontworpen in gradiënten van privacy. Naarmate men door de woning loopt, komt men meer en meer binnen in de private sfeer van de bewoners. Alle ruimtes zijn afgesloten met centrale glazen schuifdeuren die opengezet kunnen worden door de bewoners om te bepalen of mensen al dan niet verder kunnen binnenkomen.
De originele gorilla graffiti, reeds jarenlang één van de bekende beeldiconen van Doel, is behouden gebleven in dit project. De graffiti siert zo één van de muren van het overdekt publiek terras. Dat is een referentie naar het recente, turbulente verleden van het dorp en de naam Gorillabibliotheek is er van afgeleid. De vormgeving van het nieuwe gebouw sluit qua volume en materiaal aan bij de bestaande gebouwen. Een bewuste keuze die ervoor zorgt dat het gebouw niet te hard uitspringt in het straatbeeld. De originele hangar naast de Gorillabibliotheek wordt gebruikt als polyvalente zaal en is voorzien van een keuken, sanitair en een podium. Doorheen het jaar kan het gebruikt worden voor allerhande kleinschalige evenementen omtrent boeken en beelden die het ontmoeten stimuleren.

Beeld 1: Doel Gorilla Bibliotheek

Ten zuiden van de bibliotheek ligt een parkzone waar men kan spelen, wandelen, lezen, rusten, etc. Dat draagt bij tot de sociale functie van het gebouw. De bibliotheek en het park zullen één coherent idee omvatten, namelijk sociaal contact bevorderen en een rustpuntje aanbieden. Om het idee zo sterk mogelijk te vertalen naar de werkelijkheid is er aan de voorgevel van de bibliotheek voornamelijk glas gebruikt dat dient om het zonlicht binnen te laten en een visuele aansluiting te maken met het park. Hier en daar wordt er een raam weggenomen en aan de binnenzijde vervangen door een boekenkast. Er zal zeker een bijzonder aanbod van boeken over gorilla’s, mensapen, apen én mensen aanwezig zijn! De bibliothecaris woont gedeeltelijk op de eerste en gedeeltelijk op de tweede verdieping. Boven is er plaats voor een bed en een badkamer en heeft de bibliothecaris ook een connectie met het park en zijn/haar eigen zicht op het overdekte terras met de Gorilla. Eten en rusten gebeurt beneden in het semipublieke deel. De heropbouw van Doel is een proces dat loopt over een heel aantal jaren. Sommige functies van het leven in het dorp zullen pas na enkele jaren ontluiken omdat ze minder noodzakelijk zijn. Allereerst zullen de woningen gerenoveerd worden, dat om de populatie van het dorp terug op een redelijk peil te brengen. Aangezien de bibliotheek ook een woonfunctie heeft kan hij perfect gelijktijdig met de heropbouw van de woningen gerealiseerd worden. Bovendien draagt een bibliotheek bijzonder veel bij aan het sociale leven, zeker in een dorp zoals Doel waar een nieuw dorpsleven op ontspruiten staat. Boeken, lezen, cultuur… zijn elementen die mensen verbinden. De hangar naast de bibliotheek kan naarmate de bevolking van het dorp groeit, al naargelang de noden, ook anders ingevuld worden. Hij kan een uitbreiding van de bibliotheek worden, een opslagruimte, een restaurant, etc.

Beeld 3: Doel Gorilla Bibliotheek
Beeld 4: Doel Gorilla Bibliotheek
Beeld 5: Doel Gorilla Bibliotheek
bottom of page