top of page

05

DOELPOORT

MATTIAS BRUYNEEL

Beeld 1: Doelpoort

Het project Doelpoort speelt in op het toerisme in Doel. Dat zal met het herstel van de veerverbinding Doel-Lillo en het doortrekken van het traject van de Waterbus, zeker via het water sterk toenemen. Het project focust zich op het verwelkomen en het wegwijs maken van de toeristen in Doel en zijn omgeving, voornamelijk op hen die via de Schelde arriveren. De passagiers worden naar de Doelpoort gegidst, al tijdens het eerste visuele contact met Doel vanaf de aanlegsteiger. Dat gebeurt door middel van een terugkerende materialiteit. De daken van de woning worden gerenoveerd in hetzelfde materiaal als de trap over de dijk en andere objecten op de wandeling. Zo krijgen de bezoekers het gevoel dat zij in de richting van de drie oude woningen worden geleid. In de oude woningen bevinden zich drie infopunten op het gelijkvloers. Op de verdieping woont een gastgezin dat zich ontfermt over het wegwijs maken van de toeristen in Doel, de inspiratie hiervoor komt van Benjamin & Katrien van het Poldermas in Ouden Doel (Beveren, B.) die zich altijd als warme gastheren opstellen. Het gastgezin in dit project kan hulp krijgen van vrijwilligers uit Doel en omgeving. Het infopunt over de geschiedenis van Doel bevindt zich in de middelste en tevens de grootste woning. Het heeft een zeer informele sfeer in de vorm van een praatcafé waar info aan de muur hangt en folders op de tafels liggen, maar waar de belangrijkste vorm van informatie verkregen wordt door contact met het gastgezin. De twee andere infopunten bevinden zich links en rechts van het praatcafé en zijn kleiner. Ze hebben als thema het Grenspark Groot Saeftinghe (GGS-park) en de kunst- en cultuurwandeling in en rond Doel.

Deze twee infopunten zijn onbemand en de toeschouwer wordt er wegwijs gemaakt door middel van een interactieve tentoonstelling (de inspiratie hiervoor werd gevonden in het recent vernieuwde bezoekerscentrum van het Zwin te Knokke, B.). De drie gebouwen zijn onderling verbonden en hebben één ingang. Aan de achterzijde worden ze opengewerkt naar een binnentuin waar de drie thema’s elkaar ontmoeten. Dit project maakt deel uit van de visie rond Doel, gebaseerd op ‘slow urbanism’ omdat het een nieuwe dynamiek in gang wil zetten. Het stimuleert het toerisme naar Doel en het GGS-park op een persoonlijke (gastgezin), positieve manier en wil zo kansen geven aan het dorp om zich verder te ontwikkelen. Door het project voor te stellen als Doelpoort is het geen eindbestemming. Het heeft ook de taak om bezoekers door te verwijzen naar de andere ondernemingen in de omgeving. De belangrijkste actoren in dit project zijn het gastgezin en de vrijwilligers, de toeristen die met de waterbus komen, Doel en zijn bewoners en het GGS-park. De betrokkenheid van de hiervoor genoemde actoren is cruciaal om het project te laten slagen. De realisatie gebeurt in twee fases. De wandeling van de steiger naar de Doelpoort kan aangelegd worden met oog op de komst van de waterbushalte in Doel. Deze fase van het project kan tegen 2020 opgeleverd worden.
De tweede fase van het project gaat hand in hand met de verdere ontwikkeling van het GGS-park en de kunst- en cultuurwandeling en zal dus pas later gerealiseerd kunnen worden. De verbouwingen kunnen in 2021 starten en zullen ca. twee jaar duren. Voor het financiële plaatje wordt er om overheidssubsidies gevraagd bij Toerisme Vlaanderen en bij de gemeente Beveren. Ook aan het GGS wordt gevraagd om mee in het verhaal te stappen. Na de oplevering van dit project zullen er ook eigen inkomsten zijn: de inkomsten van het café, de rondleidingen voor groepen, de verkoop van souvenirs… Daarnaast wordt er wel nog steeds op de steun van de overheid gerekend.

Beeld 2: Doelpoort
Beeld 3: Doelpoort
Beeld 4: Doelpoort
bottom of page