top of page

04

L’ARCHE DE DOEL / CRECHE

CAMILLE BRUTSAERT

L’arche de Doel is een project dat een bijzondere aandacht heeft voor de kinderen in Doel.
De eerste fase van het concept omvat een grote buitenspeelruimte die bijna even groot is als het dorp. Deze ruimte wordt gecreëerd door grootschalige dieren die ontworpen worden als iconische klim- en speelobjecten en kunnen worden ingeplant in de open en vrije ruimtes van het dorp. De dieren, typisch voor gebiedseigen biotopen, zijn net als kinderen kwetsbare elementen. Ze zijn welkom in een geborgen en veilige ruimte. De dieren in het dorp wijzen de weg, vanaf meerdere publieke plaatsen. Ze zijn wegwijzer en bestemming, als spelobjecten in het dorpse landschap.
Zo worden er speeltuinen, plekken waar kinderen en ouders samen kunnen komen, verspreid over Doel. Dat geeft aan het dorp een aantrekkelijk karakter voor jonge gezinnen.
De tweede fase sluit zich aan op de eerste. Een kinderdagverblijf met drie invullingen wordt ontworpen: een crèche voor kinderen van nul t.e.m. drie jaar, een polyvalente ruimte die als naschoolse kinderopvang kan dienen, maar ook als plaats van samenkomst voor Doelbewoners (vergaderingen, recepties etc…) en een mini-kinderbibliotheek waar alleen kinderboeken uitgeleend worden. In het ontwerp wordt gekozen voor een gebouw met veel ramen zodat de kinderen vanaf de straat gezien kunnen worden. Zo komen ze in contact met de buitenwereld. De ruimtes zijn zeer open en hebben geen compartimenten zodat de verschillende leefgroepen elkaar kunnen zien.

Beeld 1: Doel L'arche De Doel/Creche

Door een open gebouw te ontwerpen met diverse activiteiten, hoeken en ruimtes stimuleren we de ontmoeting en de uitwisseling van informatie tussen de verschillende leeftijden. In dezelfde lijn worden de buitenspeelruimtes ontworpen. Ook daar zorgen we dat de kinderen elkaar gemakkelijk kunnen treffen, en zijn er ook hoekjes voor afzondering. Het gebouw biedt vele doorzichten op kinder- en volwassenenhoogte naar de verschillende omringende ruimtes.
Moeten er eerst kinderen in Doel zijn voor we aan dit project kunnen beginnen? Of zijn bezoekenrs, zeker in de eerste fase, voldoende? De geplande kleinschalige injecties/speeltuinen en de investeringen voor fase twee zouden na vier jaar van start kunnen gaan. Doel (de gemeente Beveren) zelf (en misschien ook de haven van Antwerpen) kunnen helpen bij de financiering. Na zes jaar zouden de twee gebouwen naast het gemeentehuis in de Camermanstraat volledig uitgewerkt kunnen zijn. De bedoeling is dat mensen met kinderen een veilige plek hebben om hun kind te laten spelen. Hierbij staan ouders centraal in de actorengroep. Doelbewoners hebben nood aan een plaats, dicht bij hun huis, waar de kinderen terecht kunnen wanneer zij moeten werken. Dat geldt trouwens ook voor de mensen die in de haven werken. Zij kunnen hun kinderen naar de Arche brengen en daarna met de waterbus van Doel naar hun werk in de haven gaan. Aangepaste openingsuren houden rekening met de ongewone werktijden van havenpersoneel (vroege en late shifts, nachtwerk…). Door de polyvalente ruimte bij de andere functies te voegen kan elke Doelbewoner voordelen uit het project halen. Een soort van ‘plek’ waar iedereen gebruik van mag maken, ‘s avonds en in het weekend.

Beeld 2: Doel L'arche De Doel/Creche
Beeld 3: Doel L'arche De Doel/Creche
Beeld 4: Doel L'arche De Doel/Creche
bottom of page