top of page

36

ECO - EDU - BOERDERIJ

VAN HOOREWEDER NAND

De aanleg van de leefbaarheidsberm biedt nieuwe mogelijkheden. Eén daarvan is de oprichting van een verblijfplaats voor dieren. Deze verblijfplaats strekt zich helemaal uit in de lengte, langs de dijk. Het is de ideale plaats voor een eco-edu-boerderij. Door dieren op en rond de berm te laten grazen en ze op een ecologische manier te onderhouden biedt de boerderij een leerrijk perspectief aan voor jongeren. Het maakt van de grote ruimte (voormalig polderland) die de berm inneemt een nieuw bio-agrarisch gebied, dat aansluiting vindt bij het traditioneel landschap en de nieuwe natuurambities. Op deze boerderij wordt er op zoek gegaan naar eerlijke landbouwmethoden waarin respect voor natuur, dier en mens centraal staan. Zoals op elk ecologisch landbouwbedrijf wordt er gewerkt zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Voederbesparende of preventieve antibiotica zijn eveneens taboe. De dieren worden enkel met gras en hooi gevoederd en niet met krachtvoer. Op deze manier wordt er op het einde een veel gezonder en zuiverder voedselproduct geleverd. Grazen kan op de berm, maar ook in omliggende natuurgebieden en op andere dijken.

Beeld2_vooraanzicht.jpg

De boerderij biedt een educatief platform aan voor scholen, waar jongeren tijdens een rondleiding of via een actieve rol leren over het verschil tussen een traditionele en een ecologische boerderij en welke impact deze twee hebben op het milieu en hun voeding. In het gebouw is een ruimte voorzien waar er uitleg gegeven kan worden over het leven op de boerderij, maar ook over de biotopen op de berm en in de nabije polders. Daarom kan de boerderij een goed vertrekpunt zijn om de omringende omgeving van Doel te leren kennen. Natuurlijk blijft het hoofddoel van het project het aantrekken van scholen of groepen om hen meer te leren over alternatieve wijzen van landbouw, hoe die uitgevoerd worden en welk effect ze hebben op de dieren, het landschap en het voedsel. Natuurinclusieve landbouwprojecten kunnen vanuit deze boerderij regionaal geïnitieerd worden. De bouw van de boerderij zou al direct na de aanleg van de berm van start kunnen gaan. Deze bouw wordt gefinancierd door de eigenaars zelf en kan ondersteund worden met subsidies van het Departement voor Landbouw en Visserij. Gedurende de bouw kan de vegetatie voldoende groeien waardoor er, wanneer de boerderij klaar is, direct dieren in ondergebracht kunnen worden.

Beeld 2: Doel Eco-Edu-Boerderij
1.jpg
Beeld4_stallen.jpg
Finaal.jpg
bottom of page