top of page

24

REVITALISATIE VAN EEN KLOOSTER

KATJA LORENCIC

Het Oude Klooster in Doel is erkend als waardevol erfgoed, (inventarislijst) maar heeft desondanks dat statuut toch erg te lijden gehad onder de golf van vandalisme die Doel kende de afgelopen 20 jaar. Dat in tegenstelling tot de nabije O.L.V. Hemelvaartkerk, beiden in eigendom van de kerkfabriek (gemeente Beveren). Het project Kloostbaar heeft als doel de revitalisatie van dit reeds bestaande herkenningspunt. Enerzijds geïnspireerd door de functionaliteit van het gebouw: veelvoudige bestemmingen steeds gericht op solidariteit en gemeenschapszorg, anderzijds door de aaneenschakeling van ruimtelijke uitbreidingen in verschillende bouwstijlen, werd een concept bedacht waarin net die aspecten in de verf worden gezet. Solidariteit en zorg worden opnieuw de leidende motieven voor een renovatie en herbestemming. De aanpassing zet een oude traditie verder, in de hedendaagse context.

Beeld 1: Doel Revitalisatie Klooster

Onder één dak wordt ruimte voorzien voor de representatie van de lokale gemeenschap van Doel en de verschillende groepen, gebieden en activiteiten uit de omstreken (actoren). Dat geeft het dorp de mogelijkheid om opnieuw een positief, levendig herkenningspunt in België te worden en
Kloostbaar werkt als een katalysator van communicatie tussen drie verschillende actoren (de Doelgemeenschap, de partijen uit de omstreken en het bezoekende publiek). Zo draagt Kloostbaar tevens bij aan de herkenbaarheid van het bredere gebied.
Het complex blijft in erfpacht van de gemeente die ook de renovatie van het gebouw op zich kan nemen. Op lange termijn wordt de investering terugbetaald door de huurinkomsten. De renovatiewerken kunnen binnen 1 à 2 jaar aanvangen. De ruimtes worden daarna geleidelijk aan ingevuld, zodat binnen tien jaar de hele gebouwencluster door diverse functies ingenomen kan zijn, inspelend op de lokale evoluties.

Beeld 2: Doel Revitalisatie Klooster
Beeld 3: Doel Revitalisatie Klooster
Beeld 4: Doel Revitalisatie Klooster
bottom of page