top of page

44

WOONTOREN / COMPACT DWELLING

GERALDINE VLAEMINCK

De op te richten woontoren wordt als herkenningspunt van het nieuwe Doeldorp voorzien. De toren, die hoger is dan de torenspits van de kerk van Doel (37 meter), symboliseert de toekomst die het Doeldorp samen met zijn nieuwe inwoners tegemoet gaat. Het gebouw dat nog net iets lager is dan het bekende Antwerpse MAS (65 meter), blijft op schaal van het dorp en niet van de stad. Het prachtige uitzicht over de Schelde en over de polders van het Waasland is eveneens een reden om de hoogte van het bouwwerk te verantwoorden. Vermits het dorpje Doel in de toekomst tussen twee dijken zal liggen is het noodzakelijk om in de hoogte te bouwen wanneer men wil genieten van het panorama. Elke kijkrichting biedt een zeer specifiek uitzicht. De toren is samengesteld uit drie onderdelen: de sokkel, het lichaam en de kop. In de sokkel wordt een polyvalente ruimte voorzien. Het lichaam herbergt de verschillende woontypes en in de kop, toegankelijk voor publiek, wordt een dakterras ingericht. Deze drie onderdelen bepalen het beeld van de toren. De primaire en belangrijkste functie van de sokkel bestaat er in om de twee bestaande elementen van het dorp te verenigen, enerzijds de bestaande bebouwing en anderzijds de dijk met een hoogte van zes meter. De toegang tot de sokkel van de toren bevindt zich tussen de bestaande bebouwing.Voor de polyvalente ruimte wordt een dubbele hoogte voorzien. Het gelijkvloers, aansluitend op de leefstraat, kan als verschillende standplaatsen voor commerciële activiteiten worden ingericht.

Beeld 1: Doel Woontoren

Hier kunnen bijvoorbeeld lokale producten verkocht worden. Dat refereert naar de oorspronkelijke functie van het gebouw, namelijk een supermarkt. Een belevingstrap die gebruikt kan worden als auditorium wordt eveneens voorzien. Vanaf die locatie wordt het uitkijken over de dijk mogelijk. Van op de trap is er in één vloeiende beweging een toegang naar het terras voorzien. Dat is verbonden met de kruin van de dijk zodat wandelaars en fietsers vanaf deze dijk gemakkelijk toegang hebben tot de toren. Op dit niveau bevindt er zich ook een café. Het lichaam van de toren is ten opzichte van de sokkel lichtjes verdraaid. Hierdoor ontstaat een meer ‘speelse’ inplanting. Het is een eenvoudig leesbare structuur waarbij een as gecreëerd wordt van noord naar zuid. Door deze as toe te passen in het plan worden de woningen georiënteerd naar het oosten en het westen om een goede lichtinval te verkrijgen. De structuur laat het ontwikkelen van verschillende woningtypes toe. Ook zijn er in het lichaam van de toren voldoende terrassen aanwezig, zowel gemeenschappelijke als private, waarop veel beplanting aangebracht kan worden. Deze groene zones brengen veel positieve eigenschappen met zich mee, waarvan één van de voornaamste is dat de geluidshinder van de nabijgelegen haven wordt getemperd. De kop van de toren wordt een dakterras dat toegankelijk is voor het publiek. Een naaldvormige mast, waaraan opgespannen zeilen hangen die refereren naar de schepen, finaliseert het geheel. De woontoren, die inspeelt op de noodzaak om compact te wonen op een kleine ruimte, zal pas binnen een tien- à vijftiental jaar gebouwd kunnen worden vermits het bewonersaantal van het dorp eerst terug moet aangroeien. Bovendien moeten de basisvoorzieningen in het dorp eerst aanwezig zijn alvorens er terug vraag naar woongelegenheden zal ontstaan. Eenmaal de toren gebouwd is zal hij een katalysator zijn voor nieuwe projecten.

Beeld 2: Doel Woontoren
Beeld 3: Doel Woontoren
Beeld 4: Doel Woontoren
bottom of page