top of page

35

GEDEFINIEERDE LEEGTE & CO-HOUSING

MARA T’JOEN

Dit voorstel focust op de aanwezige leegtes in Doel die onder andere zijn ontstaan door het wegnemen van gebouwen. Moeten we deze leegtes behouden of niet? Er zijn twee van de vele mogelijke projecten concreet uitgewerkt: een plein voor de kerk en een co-housingproject in de straat links van de kerk. Door beide plaatsen samen aan te pakken, wordt een buurt geambieerd waar het ‘spookdorp-gevoel’ minder aanwezig is. Het doel is de leefbaarheid in het dorp te verbeteren door op kleine schaal te werken, en dat van onderuit. Daarna kan het project uitwaaieren naar de rest van het dorp. Doel heeft nood aan centra die de nieuwe en huidige bewoners dichter bij elkaar brengen. Omdat er op beide hoeken van de straat voor de kerk gebouwen zijn weggenomen, is de plaats voor een kerkplein reeds aanwezig. Nu is de ruimte versnipperd en de moeilijkheid zit in het creëren van een geheel. Dat kan door het volledige plein te betegelen en bepaalde elementen te laten terugkomen. De kerk kan zijn oorspronkelijke functie behouden, maar aanvullend ook een polyvalente functie krijgen die betrokken wordt op het plein, ervoor zorgend dat het een flexibele plaats wordt die multifunctioneel kan worden ingezet.

Beeld 1: Co Housing

Daarnaast start ik een co-housingproject op het einde van de Hooghuisstraat, waarbij ik geborgen ruimtes creëer na de toevoeging van architecturale elementen. Door de ruimtelijke compositie worden bepaalde clusters van gebouwen gevormd met privéruimtes, gedeelde ruimtes en aangename buitenruimtes. Eén van deze clusters werd in dit voorstel uitgewerkt, zodat een register aan elementen ontstaat waarmee de andere clusters op termijn kunnen worden ingevuld. Voor de aanwezige schuren die in slechte staat zijn en moeten worden afgebroken, is ook een module voorzien die telkens de oude schuur kan vervangen en waarmee het grondplan behouden blijft. Het gehele project is bedoeld voor zowel nieuwe bewoners, havenarbeiders als kunstenaars en afhankelijk van wie er komt wonen, kunnen de gemeenschappelijke ruimtes worden ingevuld: een atelier, een gemeenschappelijke keuken, een groententuin… De aanleg van het kerkplein zou best nog in het begin van de heropbouw van Doel starten omdat de aanwezigheid van een micro-centrum ook de plaatsen rondom beïnvloedt. Het kerkplein kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat het co-housingproject nieuwe bewoners aantrekt en dat economische activiteiten zoals kleinhandel en horeca opnieuw kunnen ontstaan. De projecten starten gelijktijdig, maar het plein kan sneller gerealiseerd worden. Daarvoor wordt beroep gedaan op financiering vanuit de gemeente Beveren waardoor dat deel van het project in één jaar tijd te realiseren is. De realisatie van het co-housingproject zal meer tijd nodig hebben (naar schatting ongeveer vijf jaar), aangezien er ook geïnteresseerde bewoners nodig zijn met inspraak. Voor de financiering van het project wordt er best een vzw of een coöperatieve vennootschap opgericht. De vzw kan de site aankopen en later doorverkopen aan individuele bewoners.

Beeld 2: Co Housing
Beeld 3: Co Housing
Beeld 4: Co Housing
bottom of page