top of page

20

IMKERIJ MET BLOEMENWEIDES / DE BIJENETER

AN GELAN

De leefbaarheidsberm in Doel biedt een opportuniteit voor het ondersteunen, onderzoeken en versterken van het lokaal ecosysteem. Bijen spelen daarin een belangrijke rol. Ze zijn van levensbelang voor de landbouw en het onderhouden van de natuur, maar ze zijn momenteel sterk bedreigd door o.a. de monocultuur, parasieten, insecticiden, vervuiling en biotoopverlies.
Door het oprichten van een imkerij op de leefbaarheidsberm kunnen we de (plaatselijke) bijenpopulatie versterken. In ruil krijgen we een bloeiend natuur- en landbouwgebied. De imker speelt hierin een sleutelrol want hij staat in voor het creëren van een ideaal microklimaat en het onderhoud van de bijen. De imkerij is niet alleen voor imkers, maar dient ook als ontmoetingsplek voor iedereen die interesse heeft in de bijencultuur en alles wat daar bij hoort. De imkerij wordt ingezet als een interactief leerplatform over het belang van bijen en hun invloed op ons ecosysteem. De bezoekers kunnen een echt imkerpak aantrekken en wandelen door de expositieruimte en de bijenserre om zo het ‘imker zijn’ te kunnen beleven. Bij het ontwerp van dit project werd er gekozen voor een lichte transparante gevel zodat, wanneer men de expositie volgt, men de bloemenweides op de achtergrond kan ervaren. De binnenwanden bestaan uit opgespannen katoendoeken die zorgen voor een soort transparantie en verwijzen naar het materiaal en de gelaagdheid van de kledij van de imkers. De imkerij is een plek van natuurbeheer, educatie en recreatie die vele streekholders zal aantrekken. Het is een plek waar imkers, onderzoekers, bewoners, landbouwers, natuurliefhebbers en toeristen kunnen samenkomen en hun steentje kunnen bijdragen aan het verhaal van een bloeiend Doeldorp.

Beeld 1: Doel Imkerij

Het bouwen van dit project is een lang proces van vijf tot tien jaar aangezien het afhankelijk is van de leefbaarheidsberm. Eens de leefbaarheidsberm er komt moeten de imkers en andere actoren bepalen hoe dit enorme gebied beplant kan worden en pas dan kan men van start gaan met het bouwen van de imkerij. Tot zolang kan een voorproject worden opgezet, dat lokaal onderzoek gericht op bijen en gewassen faciliteert. Hier kunnen al diverse actoren aan meewerken. Dit project past binnen het kader van het Federaal Bijenplan waarbij de overheid de wilde bijenpopulatie wil beschermen en versterken. Ze hebben vier ambities: de imkers helpen, problemen van de stervende bijenpopulatie begrijpen, de risico’s beheersen en alle betrokken actoren mobiliseren. Hoogstwaarschijnlijk zal de overheid dit project dus willen helpen financieren. Lokaal, in Doeldorp, zijn er ook vele actoren: de imker, de landbouwers, bewoners, bezoekers, handelaars, wetenschappers en universiteiten. Ook voor de haven van Antwerpen, op zoek naar natuurvriendelijke projecten binnen haar grenzen, is dit een meerwaarde. Dit project biedt zeker een win-win situatie voor alle betrokken partijen en zo krijgt de leefbaarheidsberm in Doel naast een toeristische functie ook een ecologisch belang en een nieuw leerplatform.
De Merops Apiaster, bijen-eter bij uitstek. Eet natuurlijk geen hele bijenkorf op, want is vooral uit op hommels en libellen, maar zou wel kunnen aarden in dit gebied, mits wat meer insecten als voedingsbron.
De vogel komt normaal voor in zuid- en midden Europa, maar is de laatste jaren aan een noordelijke opmars bezig, mogelijk t.g.v. de klimaatverandering. Deze vogel broedt in kolonies in uitgegraven holtes van zanderige wanden (zoals rivieroevers, maar ook zoals zandbergen op industrieterreinen) en is mogelijk als een nieuwe broedvogel in de regio te verwachten. Zeker mits wat aangepaste landschapsvormgeving aan de leefbaarheidsdijk (steile zandwand, waterplassen en hoge zitpunten op palen of telefoondraad), kan dit een voor vogelaars erg aantrekkelijk verhaal worden.

Beeld 2: Doel Imkerij
Beeld 3: Doel Imkerij
Beeld 4: Doel Imkerij
bottom of page