top of page

27

SYMBIOSE / WOONPROJECT

BRAM PAUWELS

Project Symbiose staat voor een bouwconcept waarbij een symbiose ontstaat tussen oud en nieuw. De bestaande woningen die zich bevinden binnen een woonblok maken deels plaats voor nieuwe volumes waar wonen en werken kunnen samengaan in de vorm van woning- en atelierunits. De bestaande grenzen die de woningen omsluiten verdwijnen niet, maar worden gebruikt voor het positioneren van de nieuwe volumes. De architectuurtypologie voor de nieuwe units komt voort uit het bestaande, door gebruik te maken van materialen die bij de afbraak werden gerecupereerd. Op deze manier wordt er met respect en op een gecontroleerde manier omgegaan met de rijke geschiedenis en het verhaal dat Doel in zich draagt.

Beeld 1: Doel Symbiose Woonproject

De kracht van dit project schuilt in de manier waarop wordt omgegaan met private en publieke ruimten. Concreet gaat het over één bouwblok, gelegen tussen de Havenweg, de Visserstraat, de Pastorijstraat en de Hooghuisstraat. Door grenzen van bestaande volumes deels te laten staan kan er gecontroleerd omgegaan worden met het afbakenen of openlaten van ruimtes binnen het bouwblok. Het is een plaatsgebonden project dat een meerwaarde biedt voor het gehele dorp. Door de centrale ligging van het woonblok ontstaan er nieuwe zichtassen naar de andere woonblokken. De actoren van het project zijn kunstenaars en creatieve geesten die een individueel of gedeeld atelier kunnen gebruiken en open stellen. Deze actoren functioneren als de organismen binnen de symbiose. De samenwerking van de actoren is gunstig voor het project, want zo ontstaat er een sterkere lokale community die positief bijdraagt tot de herontwikkeling van Doel als een leefbaar dorp. Door de gefaseerde opbouw kunnen er naargelang de opportuniteiten in de tijd, nieuwe interacties ontstaan. Deze interacties komen ten goede aan de symbiose binnen het bouwblok. Het project zou binnen een tijdspanne van één tot acht jaar gerealiseerd kunnen worden. Daarbij zou de ontmanteling van de gebouwen op een zorgvuldige, ecologische en economisch verantwoorde manier gebeuren. Deze manier van denken sluit aan bij de visie van het slow urbanism.

Beeld 2: Doel Symbiose Woonproject
Beeld 3: Doel Symbiose Woonproject
Beeld 4: Doel Symbiose Woonproject
bottom of page