top of page

43

SLUISCAFE / WONEN MET CULTUUR

LENNERT VERBRUGGE

Het doel van dit project is om een connectie te vormen tussen kunstenaars, bewoners van een bouwblok en de gemeenschap. Het Sluiscafé moet een plaats zijn waar kunstenaars onder elkaar hun ideeën kunnen uitwisselen. Kunstenaars zullen de pioniers zijn die het leegstaande ‘slagveld’ dat Doel nu is als eersten gaan herbevolken. Om ze aan te trekken en nieuw leven in Doel te stimuleren, moet er een werkplek, maar ook een ontspannings- en een ontmoetingsplek komen. Die voorzieningen komen in een cluster van gebouwen langs de Hooghuisstraat, tegenover de kerk. De gebouwen worden met elkaar verbonden, zodat er circulatie doorheen de cluster mogelijk is. De woningen langs de Hooghuisstraat worden een combinatie van atelier- en expositieruimte. In het hoekhuis komt het Sluiscafé. Dit pand wordt verbonden met het aanpalende gebouw, waarin een deel van de voorzieningen en repetitieruimtes voor muzikanten worden gesitueerd. In het Sluiscafé is er een podium, waar de muzikanten hun werk kunnen aftoetsen aan een klein publiek. Het gebouw is zeer transparant, waardoor iedereen het letterlijk kan zien wanneer er iets te doen is. Zo worden de mensen in Doel aangetrokken om binnen te komen en nieuwe contacten te leggen. De circulatie is ontworpen als een pad met een steeds toenemend privégehalte. Op het gelijkvloers zijn er weinig stoelen omdat men al staande sneller nieuwe contacten legt. De bovenverdieping is ingericht als een lounge waar men kan relaxen.

Beeld 1: Doel Sluiscafe

Het Sluiscafé wordt ingericht als een grote woonkamer. Boven het podium wordt de vloer opengebroken waardoor een grotere, hoge ruimte ontstaat. Daardoor is de muziek in het hele gebouw hoorbaar en is er contact mogelijk tussen de twee verdiepen. Het achterliggende bouwblok heeft toegang tot het Sluiscafé en biedt een plaats om gezellig samen te komen. De perceelsgrenzen worden opengebroken om een gemeenschappelijke tuin te vormen waar men samen buiten kan leven.
Langs de huizen hangt een meer private sfeer, maar er blijven doorzichten mogelijk om de sociale controle te garanderen. De bestaande kleine gebouwen worden samengevoegd tot clusters met verschillende functies. Op de hoeken komen publieke functies zoals een winkel, horeca, apotheek... De andere gebouwen krijgen voornamelijk een woonfunctie. Het Sluiscafé dient als poort naar de rest van Doel toe. De bewoners van het bouwblok hebben er een plaats om samen te zijn, maar ook om de andere Doelenaars te ontmoeten. De eerste fase van het project zou het aantrekken van kunstenaars zijn. Dat kan nog binnen het jaar gebeuren via subsidies en crowdfunding. De reeds bestaande gemeenschap kan helpen met het aanpakken van het Sluiscafé en het opkuisen van de binnentuin, samen met de eerste geïnteresseerde bewoners. De verdere ontwikkeling van het bouwblok kan gaan over een tijdsspanne van enkele jaren. Doel en de gemeenschap zullen blijven groeien door een geleidelijke stroom van injecties. Het belangrijkste is dat de eerste stimulans zo snel mogelijk gegeven wordt, zodat Doel de kans niet krijgt om verder leeg te lopen. Deze unieke maar geteisterde plaats en gemeenschap kunnen zo terug op de kaart komen te staan als een levendig dorp.

Beeld 2: Doel Sluiscafe
Beeld 3: Doel Sluiscafe
Beeld 4: Doel Sluiscafe
bottom of page